תרומות

תרומות לעמותה הנעשות בארה"ב, ניתנות להכרה בהתאם לסעיף 501((3)(c, דרך " The Michael Levin lone soldiers foundation יש לכתוב את שם המוטב על גבי ההמחאה לכבוד - "הבסיס של מייקל לוין"

תרומות בדולר (USD)

תרומות בדולר יעשו דרך הקרן לחיילים בודדים על שם מייקל לוין – "The Michael Levin lone soldiers foundation"

תרומה באמצעות המחאה

Ehrlich & Company CPA’s LLP
c/o Lone Soldier Foundation
125 Jericho Turnpike, Ste #502
Jericho, NY 11753 USA

תרומות בדולר קנדי

אפשר לתרום בדולר קנדי דרך קרו נאמן

תרומה בצ׳ק לקרו נאמן קנדה להוסיף את השם של העמותה הבסיס של מייקל לוין לתרומה דרך כרטיס אשראי, יש לבחור את השם של העמותה הבסיס של מייקל לוין

תרומות בש"ח

כדי לתרום בשקלים באמצעות Paypal, אנא לחץ על הכפתור מטה

מוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

צ׳ק: לפקודת הבסיס של מייקל לוין

בדואר:הבסיס של מייקל לוין, הדקל 10, ירושלים

העברה בנקאית: 

מזרחי טפחות

בנק: 20

סניף:591

מספר חשבון: 142255

שם: הבסיס של מייקל לוין

מספר IBAN:

IL20-0205-9100-0000-0142-255

סוויפט: MIZBILIT

תרומות בביט למספר: BIT: 050 389 4447

יש לכתוב את שם המוטב על גבי ההמחאה לכבוד – “הבסיס של מייקל לוין”. כתובת למשלוח דואר בישראל: רח’ הדקל 10, ירושלים 943241.מדיניות ביטול תרומה / עסקהכל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/ואו לגביי ביטול העסקהחשוב לדעת כי עפ חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה  שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדואל או באמצעות פניה טלפונית אלינוהעמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

תשומת ליבכם כי במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלהיחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמורככל והתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – העמותה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.ככל ועסקה לא אושרה עי חברת האשראייקבל מבצע הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולהכדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותהבמס‘ הטלפון שבאתר.

Get Involved

Donate CAD

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

  Single Donation   

OR

 Recurring Monthly Donation


  ---> How Many Months   

    


Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!